Privacy Policy

ROBOYAGI™ App Integritetspolicy

 

 1. Integritetspolicy

 

Techtronic Industries UK Limited (”vi” eller ”oss” eller ”vår”) är förpliktigad att skydda och respektera din integritet.

Denna sekretesspolicy anger hur och varför vi samlar, lagrar, bearbetar och delar dina personuppgifter. Vi kommer alltid att vara tydliga om användningen av dina personuppgifter. Detta meddelande meddelar dig också dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.

I syfte att tillämpliga dataskyddslagar (inklusive den allmänna uppgiftsskyddsförordningen), är registeransvarig för personuppgifter som vi får samla in, bearbeta och hålla om dig Techtronic Industries UK Limited, vars registrerade adress är enhet 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ.

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller dina rättigheter enligt den, kontakta vår Data Sekretesshanterare:

Techtronic Industries UK Ltd
Unit 3 Globeside Business Park
Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ
England

 

 1. INFORMATION VI SAMLAR OM DIG

 

Den personliga information som vi samlar in från eller om dig kan inkludera följande:

 • Namn
 • E-postadress
 • Information om hur, när och ofta du använder ROBOYAGI™
 • Information om var din ROBOYAGI ™ har använts (om du använder den tjänsten i ROBOYAGI ™ App)
 1. HUR VI SAMLAR INFORMATION OM DIG

 

Vi kan samla in information om dig på olika sätt när du:

 

 • skapar ett konto hos oss

 

 • använd vår ROBOYAGI ™ App som en del av din njutning av våra produkter

 

 • använder vår webbsida eller ROBOYAGI™ App

 

 • information om dig som du lämnar genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev,

 

 • registrerar din ROBOYAGI™ produkt hos oss eller, registrerar din produkt för förlängd garanti

 

 • kontaktar vår kundservice

 

 • deltar in en av våra tävlingar eller kampanjer eller fyller i en enkät

 

 • korresponderar med os per e-post, telefon eller sociala medier eller skapar ett konto hos oss eller på annat sätt. Det innefattar information du tillhandahåller när du skriver in till en tävling, kampanj eller undersökning, engagerar med oss i social media-sökning (till exempel genom att nämna/markera oss eller genom att kontakta oss direkt) för en produkt, rapportera ett problem med vår webbplats eller verktyg via kund service eller andra sociala medie funktioner på vår webbplats.

 

Den information du ger oss kan inkludera men är inte begränsat till din

 

 • produktidentifieringsdata (t.ex. ID)

 

 • produktanvändningsdata (t.ex. datum/användningstid börjar och slutar)

 

 

 1. HUR VI DELAR DIN PERSONLIGA INFORMATION?

 

För att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster, delar vi dina personuppgifter med våra betrodda tredjepartsleverantörer eller våra koncernbolag, enligt nedan. När vi delar dina personuppgifter placerar vi skyddsåtgärder som kräver att dessa andra organisationer håller dina uppgifter säkra och att de inte använder dina personuppgifter för egna marknadsföringsändamål om du inte har gett ditt samtycke till det. Vi kommer aldrig sälja dina personliga data till tredje part.

För att fullfölja order för produkter och service:

Vi arbetar med ett antal betrodda tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning. När du köper produkter och tjänster från oss och använder vår ROBOYAGI ™ App, tillhandahåller de tjänster som tillhandahålls av dessa tjänsteleverantörer ROBOYAGI ™ App och databas värd. Det är i vårt legitima intressen som företag att arbeta med dessa tjänsteleverantörer eftersom vi kanske inte har förmågan att tillhandahålla dessa tjänster själva. I varje fall kommer vi att se till att tjänsteleverantören endast får använda dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänsterna till oss och utan annat syfte. 

Övriga professionella tjänster:

Vi kan behöva lämna dina personuppgifter till våra försäkringsgivare där vi anser att det är nödvändigt enligt vårt avtalsförhållande med vår försäkringsgivare att göra det.

Vi arbetar med noggrant utvalda tredje parter, till exempel vår kunddatabas värdleverantör, marknadsföringsbyråer och reklampartners som hjälper oss att ge dig en positiv kundupplevelse.

För att förhindra och upptäcka brottslighet i övrigt följa lagar:

Det kan finnas situationer där vi har en rättslig skyldighet att avslöja eller dela din personliga information, såsom brottsbekämpande myndigheter eller offentliga myndigheter i syfte att förhindra eller upptäcka brott.

Internationell grupp databehandling och gruppstruktur:

Vår grupp delar olika verksamheter och affärsprocesser.  Vi kan dela dina personuppgifter med någon medlem av vår grupp för att uppfylla våra avtalade skyldigheter till dig, eller eftersom det är i våra legitima intressen att göra så. Dessutom har vi uppdraget Techtronic Industries Co Limited att hjälpa till med produktion och utveckling av denna ROBOYAGI™ App och de kan behandla dina personuppgifter för vår räkning för att utföra dessa tjänster.

Vi kan också dela med dig av dina personuppgifter om vår grupp ändras i framtiden, till exempel:

 • Vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Eller vi kan försöka förvärva andra företag eller slå samman dem.
 • Under varje sådan process, kan vi dela data med andra parter. Vi gör detta bara om de samtycker till att hålla dina uppgifter säkra och privata.
 • Om en förändring i vår grupp händer kan andra parter använda dina uppgifter på samma sätt som anges i detta meddelande.

 

 1. SÄKERHET

 

Vi tar säkerheten för dina personuppgifter seriöst.  Vi har implementerat olika strategier, kontroller, policyer och åtgärder för att hålla dina data säkra och hålla dessa åtgärder noggranna.

 

 1. ÖVERFÖRING AV DINA DATA UTANFÖR EUROPA

 

Vi överför dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) för att behandla dina personuppgifter. Vi är baserade i Storbritannien och, även om vi har europeiska datacenter, kan alla dina uppgifter behandlas av oss i Tyskland.

Vi kan också behöva överföra dina personuppgifter utanför EES där vi arbetar med en leverantör eller en tredje part som behandlar några av sina personuppgifter utanför EES, som vi har markerat ovan.

Vi kan överföra dina uppgifter till tredje part om det är juridiskt nödvändigt eller om vi uppmanar tredje part att behandla dina uppgifter enligt vår auktoritet, men detta kommer att ske enligt strikt överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. I detta avseende kan dina uppgifter också behandlas av personal som kan vara verksamma utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som arbetar för oss, våra dotterbolag eller en av våra leverantörer. Det inkluderar personal som deltar i bland annat uppfyllandet av din beställning, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållande av supporttjänster.

Dessa länder (inklusive Hong Kong) kanske inte har samma dataskyddslagar som UK och EU, så dina personuppgifter kanske inte omfattas av samma skydd. I sådana fall kommer vi dock att se till att överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU är föremål för lämpliga garantier som om de behandlas inom EU och enligt de riktlinjer som anges i denna integritetspolicy.

Om du vill ha ytterligare information vänligen kontakta oss via kontaktuppgifter som anges överst i denna integritetspolicy [Infoga länk till kontakta oss sidan/e-postadress].

 

 1. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

 

I stort sett behåller vi endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande.  Detta innebär att lagringsperioden varierar beroende på vilken typ av personlig information och den ursprungliga orsaken till att vi har den personliga informationen.

 

Du kan när som helst radera ditt konto genom att skicka en begäran till here.

 

 1. DINA RÄTTIGHETER  

 

Tillämpliga dataskyddslagar ger dig ett antal rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Du har rätt:

 • att be oss att inte använda dina personuppgifter för direktmarknadsändamål
 • att be om att se vilka personuppgifter vi har om dig och för att få reda på hur vi bearbetar data (och i vissa fall kan du be oss att ge en kopia till en tredje part):
 • att be oss att korrigera eller uppdatera personuppgifter som är felaktiga;
 • du har rätt att begära borttagning av din personliga information i vissa (men inte alla) fall där det inte finns någon anledning för oss att fortsätta att hantera den;
 • att be oss att tillfälligt sluta använda din data om du inte tror att vi har rätt att använda den eller att hindra oss från att använda dina personuppgifter där det inte finns någon bra anledning att fortsätta använda det, och
 • att inte omfattas av beslut enbart på grundval av 'automatiserad bearbetning' (dvs. rätten att inte bli föremål för beslut som fattas enbart av algoritmer eller datorer utan input från en människa) under vissa omständigheter. 

Om du vill kontakta oss i samband med någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovanför denna sekretesspolicy.

Du har också rätt att klaga på vår användning av din personliga information.  Du kan kontakta din lokala datatillsynsmyndighet (en lista över lokala tillsynsmyndigheter kan nås här: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

 1. FÖRÄNDRINGAR I VÅR DATASKYDDSPOLICY

 

Alla förändringar som vi kan göra i vår integritetspolicy framöver kommer att publiceras på denna sida. Vi kan också maila dig om vi har din e-postadress.  Kom tillbaka ofta för att se uppdateringar eller ändringar i vår dataskyddspolicy. 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 12:e december 2018.