En del av EGMF

EGMF.jpg

 

Syftet med EGMF är att representera en stor del av tillverkarna av verktyg och utrustning inom trädgård, skogsbruk och landskap. Tillverkarna arbetar för att utveckla och erbjuda marknaden produkter med hög kvalitet, säkerhet och ergonomi med miljöanpassade och effektiva motorer.

EGMF arbetar proaktivt på europeisk nivå med användare, tillverkare, distributörer, forskningsinstitut och europeiska institutionerna för att tillsammans kunna erbjuda optimala lösningar för i vissa fall svåråtkomliga mål.

Uppdraget 

  • Att arbeta som gemensam talesperson för tillverkare av trädgårdsmaskiner och annan utrustning för utomhusbruk på europeisk nivå samt att bli erkänd som en viktig partner för beslutsamfund runt om i Europa
  • Att tillhandahålla och erbjuda expertis inom frågor som rör teknik, marknadsföring och problem som rör den berörda industrin
  • Att tillhandahålla ett forum för utbyte av information
 

Det europeiska samfundet av gräsklippare (Lawnmower Manufacturers Federation) bildades 1977. Dess medlemmar var europeiska tillverkare av gräsklippare för stads- och fritidsbruk och representerade tillverkare i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Räckvidden breddades 1993 för att omfatta hela Europa och organisationen blev då EGMF.

Initialt huvudsyftet med samfundet var att övervaka och påverka produktionen av tekniska dokument av europeisk och internationell standardisering inom områdena säkerhet, buller, miljöpåverkan och prestanda. Förbundet arbetade i nära samarbete med EU-kommissionen angående förberedelserna kring direktiv om fri rörlighet och användning av gräsklippare och trädgårdsprodukter i den Europeiska Unionen. EGMF säkerställer att synpunkter beaktas av internationella vetenskapliga och tekniska organisationer och har regelbundet kontakt med dess motsvarighet i USA - Outdoor Power Equipment Institute (OPEI).

År 1998, i syfte att förbättra sin verksamhet med EU-institutionerna i Bryssel och dess kontakter med beslutsfattare inom området fastställde EGMF ett samarbete med Orgalime, samfundet av industrin för mekanisk, elektrisk- och metallbearbetning. Idag består EGMF av medelmmar från 30 europeiska tillverkare och 7 nationella föreningar från Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien och Storbritannien som representerar indirekta EGMF medlemmar som i huvudsakligen är små och medelstora tillverkare i respektive land.

Läs mer in EGMF här.