Villkor

LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER NOGA INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS

Vad innebär dessa villkor?

Dessa villkor innehåller reglerna som gäller vi användning av vår webbplats https://se.ryobitools.eu/ (vår "webbplats").

Klicka på länkarna nedan för att komma direkt till mer information om varje område:

Vilka vi är och hur vi kontaktas

https://se.ryobitools.eu/ är en webbplats som drivs av Techtronic Industries Nordics Aps. ("Vi"). Vi har vårt huvudkontor på Stamholmen 147, 2650 Hvidovre, Danmark. Vårt momsregistreringsnummer är SE502072475201.

För kontakt med oss, skicka in ett frågeformulär på https://se.ryobitools.eu/meny/service-support/kontakta-oss/kontakta-oss/.

Genom att använda vår webbplats godkänner du dessa villkor

Du bekräftar att du godkänner användarvillkoren och samtycker till att följa dem när du använder vår webbplats.

Om du inte samtycker till att följa villkoren, ska du inte använda vår webbplats.

Vi rekommenderar att du skriver ut ett exemplar av dessa villkor för att hänvisa till i framtiden.

 

Det finns andra villkor som kan gälla för dig

Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller när du använder vår webbplats:

Vi kan komma att ändra dessa villkor

Då och då ändra vi våra användarvillkor. Varje gång du vill använda vår webbplats bör du kontrollera villkoren för att vara säker på att du förstår användarvillkoren som gäller för tillfället.

Vi kan komma att ändra vår webbplats

Vi kan då och då uppdatera och ändra vår webbplats. Det återspeglar ändringar av våra produkter, våra användares behov eller våra verksamhetsprioriteringar.

Vi kan komma att stänga av eller ta bort vår webbplats

Vår webbplats är tillgänglig för kostnadsfri användning.

Vi garanterar inte att vår webbplats eller innehåll på webbplatsen alltid kommer att finnas tillgängliga eller vara utan avbrott. Vi kan komma att stänga av eller ta bort eller begränsa tillgängligheten för hela eller någon del av vår webbplats i verksamhetssyfte och av driftsmässiga anledningar. Vi kommer att försöka meddela dig alla avstängningar och borttagningar i rimlig tid i förväg.

Du ansvarar också för att säkerställa att alla personer som får åtkomst till vår webbplats genom din internetanslutning är medveten om dessa användarvillkor och alla andra tillämpliga villkor och bestämmelser, samt att de följs av alla eventuella personer.

Vi kan komma att överföra detta avtal till en annan plats

Vi kan komma att överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Vi kommer alltid att meddela dig skriftligen om det inträffar, och vi kommer att säkerställa att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt detta avtal.

VÅR WEBBPLATS ÄR ENDAST FÖR ANVÄNDARE I SVERIGE

Vår webbplats riktar sig till personer som är bosatta i Sverige. Vi framställer inte att innehållet som är tillgängligt på eller genom vår webbplats är lämpligt att använda eller finns tillgängligt på andra platser.

DU MÅSTE HÅLLA DINA KONTOUPPGIFTER SÄKRA

Om du väljer eller får en användaridentifierande kod, ett lösenord eller någon annan uppgift som en del i vår säkerhetsprocedur, måste du behandla den informationen som konfidentiell. Du får inte lämna ut den till tredje part.

Vi innehar rätten att när som helst inaktivera en användaridentifierande kod eller ett lösenord, oavsett om du har valt det eller det har tilldelats av oss, om du enligt vår skäliga uppfattning har försummat att följa någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Om du vet om eller misstänker att någon annan än du känner till din användaridentifierande kod eller ditt lösenord, måste du genast meddela oss på https://se.ryobitools.eu/meny/service-support/kontakta-oss/kontakta-oss/.

 

HUR DU KAN ANVÄNDA MATERIAL PÅ VÅR WEBBPLATS

Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats, samt i materialet publicerat på webbplatsen. Dessa immateriella verk skyddas av lagar och avtal om upphovsrätt runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.

Du kan skriva ut ett exemplar eller ladda ned utdrag av en sida eller sidor från vår webbplats för personligt bruk. Du kan också uppmärksamma andra i din organisation om innehåll som har publicerats på vår webbplats.

Du får inte på något sätt ändra på material som du har skrivit ut i papperskopior eller laddat ned i digitala kopior. Du får inte heller använda några bilder, fotografier, video-/ljudsekvenser eller diagram avskilt från den åtföljande texten.

Vår status (och den hos identifierade bidragsgivare) som författare till innehåll på vår webbplats måste alltid godkännas.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats i kommersiellt syfte utan att först erhålla en licens från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ned någon del av vår webbplats på ett sätt som bryter mot dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda vår webbplats omedelbart att upphöra, och du måste enligt vårt gottfinnande återlämna eller förstöra alla kopior av material som du har innehar.

LITA INTE PÅ INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast som allmän information. Det är inte avsett att innefatta råd som du kan lita på. Du måste erhålla professionella rekommendationer eller specialistråd innan du vidtar, eller avstår från att vidta någon åtgärd grundat på innehållet på vår webbplats.

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att hålla informationen på vår webbplats uppdaterad, framhåller vi inte, säkerställer eller garanterar vi inte, varken uttryckligt eller underförstått, att innehållet på vår webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt.

VI ANSVARAR INTE FÖR WEBBPLATSER SOM VI LÄNKAR TILL

Då vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och informationskällor som tillhandahålls av tredje parter, är dessa länkar endast avsedda för information. Sådana länkar ska inte betraktas som leda till webbplatser eller till informationskällor på webbplatser som är godkända av oss.

Vi har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser eller i sådana informationskällor.

VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST OCH SKADA SOM DU DRABBAS AV

Oavsett om du är privat konsument eller företagsanvändare:

 • Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vår ansvarsskyldighet gentemot dig när det är olagligt att göra så. Det inkluderar ansvarsskyldighet för dödsfall och personskada orsakad av vår försummelse eller våra anställdas, agenters eller entreprenörers försummelse, samt för bedrägeri eller bedräglig framställning.
 • Olika begränsningar och ansvarsbefrielse kommer att gälla när ansvar uppstår som ett resultat av leverans av någon produkt till dig.

Om du är företagsanvändare:

 • Vi utesluter alla underförstådda förhållanden, garantier, framställningar eller övriga villkor som kan gälla för vår webbplats eller innehåll på den.
 • Vi kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada, oavsett enligt avtal, genom kränkning (inklusive försumlighet), överträdelse av lagstadgad skyldighet, eller på grund av något annat, även om det går att förutse, uppstår enligt eller i anslutning till:
  • användning av eller oförmåga att använda vår webbplats;
  • användning av eller tillit till något innehåll som visas på vår webbplats.
 • I synnerhet kommer vi inte att vara ansvariga för:
  • vinst-, försäljnings-, verksamhets-, eller intäktsförlust;
  • verksamhetsavbrott;
  • förlust av förväntade besparingar;
  • förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte; eller
  • någon indirekt eller följdenlig förlust eller skada.

Om du är privat konsument:

 • Observera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för användning i hemmiljö och för privat användning. Du samtycker till att inte använda vår webbplats för kommersiella eller affärsmässiga syften, och vi ansvarar inte för någon förlust av vinst eller affärsverksamhet, avbrott i affärsverksamhet eller förlust av affärsmöjlighet.
 • Om defekt digitalt innehåll som vi har levererat, skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig och det orsakas av att vi inte har förmågan att använda rimlig hänsyn och kompetens, kommer vi att antingen att reparera skadan eller betala ersättning åt dig. [Vi kommer dock inte att vara ansvarsskyldiga för skada som du kunde ha undvikit genom att följa våra råd om att använda en uppdatering som erbjudits dig kostnadsfritt eller för skada som orsakades av att du inte hade förmågan att följa anvisningarna på ett korrekt sätt eller inte hade systemutrymme enligt det minimikrav som har rekommenderats av oss.]

HUR VI KAN KOMMA ATT ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter så som fastställs i vår https://se.ryobitools.eu/sidfot/integritetspolicy/.

VI ANSVARAR INTE FÖR VIRUS OCH DU FÅR INTE FÖRA IN VIRUS

Vi garanterar inte att vår webbplats är säker eller fri från fel eller virus.

Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och plattformar vid åtkomst till vår webbplats. Du måste använda egen programvara för tillhandahålla virusskydd.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet föra in virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illasinnat eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka uppnå obehörig åtkomst till vår webbplats eller till servern som vår webbplats är installerad på eller till någon server, dator eller databas ansluten till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats genom en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Om du bryter mot denna bestämmelse begår du en straffbar handling enligt datamissbrukslagen (”Computer Misuse Act”) som gäller i Storbritannien sedan 1990. Vi kommer att rapportera varje sådant brott till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att lämna ut din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott kommer din rätt att använda vår webbplats omedelbart att upphöra.

 

REGLER OM ATT LÄNKA TILL VÅR WEBBPLATS

Du kan länka till vår startsida förutsatt att du gör så på ett sätt som är skäligt och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det.

Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det tyder på någon form av förbund med eller godkännande av oss eller stöd från vår sida om något sådant inte finns.

Du får inte upprätta en länk till vår webbplats på en webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte placeras i en bild- eller textruta på någon annan webbplats. Du får inte heller skapa en länk till någon annan del än startsidan.

Vi förbehåller oss rättigheten att dra in rätten att länka utan föregående meddelande.

Om du vill länka till eller använda något annat innehåll på vår webbplats än det som fastställs ovan, kontakta oss på https://se.ryobitools.eu/meny/service-support/kontakta-oss/kontakta-oss/.

VILKET LANDS LAGAR GÄLLER VID EVENTUELLA TVISTER?

Om du är privat konsument, observera att dessa användarvillkor, deras innehåll och utformning styrs av lagarna i England. Du och vi samtycker båda till att domstolarna i England och Wales kommer att vara exklusivt rättskipande förutom om du är bosatt i Nordirland, då du även kan få saken prövad i Nordirland, och om du är bosatt i Skottland, kan du även få saken prövad i Skottland.

Om du är ett företag, styrs dessa användarvillkor, deras innehåll och utformning (och alla icke-avtalsmässiga tvister eller anspråk) av lagarna i England. Vi samtycker båda till att domstolarna i England och Wales är exklusivt rättskipande.

VÅRT VARUMÄRKE ÄR REGISTRERAT

RYOBI och AEG är varumärken registrerade i Sverige som tillhör Techtronic Industries Nordics Atp. Du tillåts inte använda dem utan vårt godkännande, såvida de inte är del av material som du använder med tillåtelse enligt Hur du kan använda material på vår webbplats.