Frågor & Svar

Återvinn dina gamla maskiner och batterier genom att lämna de på återvinningscentralen. Elda aldrig maskiner och batterier. Kasta de aldrg i hushållssoporna.

Ryobi lämnar 2 års garanti, räknat från inköpsdagen, för normal användning som beskrivs i användarmanualen och inom ramen för en icke-professionell användning. Registrerar du ditt verktyg inom 30 dagar från köptillfället ger vi ytterligare 1 års garanti, totalt 3 år. Utan kvitto är detta ej giltigt. Bild på kvittot måste bifogas.
 
För ytterligare detaljer, läs garantivillkoren online.
Några allmänna råd om användning av batterier:
  • Batterierna ska förvaras på en sval och torr plats.
  • Ladda batterierna vid inköpet, alltid efter användning och före en lång period av lagring.
  • Undvik extrem värme, kyla och fukt.

Beroende på typ av batteri i verktyget (NiCad och Lithium-ion) gäller följande råd:
  • Blybatterier får inte förbli oladdade i mer än 4 veckor: en kontinuerlig laddning rekommenderas starkt, eftersom denna typ av laddare och batterier är konstruerade för sådan användning.
  • NiCad batterier kräver fullständig laddning samt urladdning, annars kan deras livslängd förkortas.

  • För Lithium-ion batterier rekommenderas en omgivande temperatur över 10 °C för optimal funktion.
 

Reservdelar säljs hos våra Service Centers. Ring ett valfritt Service Center. De hjälper dig att beställa rätt delar, kan skicka hem de till dig och eventuellt bistå med service av verktyget.

Du kan söka efter service center här: Service Center

 

De ska återvinnas! Du kan lämna in dina gamla trasiga batterier i uppsamlingsbehållare hos din återförsäljare eller på en återvinningsentral.

Elda aldrig upp batterier, även om de är slut. Kasta aldrig batterier i vanliga hushållssopor. De ska hanteras som farligt avfall och återvinnas.

Enligt europeisk lagstiftning bidrar Ryobi till att skydda miljön, i samarbete med företaget Screlec, som är specialiserat på uppsamling och återvinning av uttjänta batterier och ackumulatorer.

Du kan få guidning av våra Service Centers. Du kan söka efter ett valfritt SC här: Service Centers.

 

Vill du själv kolla upp vilken del du behöver öppnar du verktygets sprängskiss. Där ser du en "karta" över delarna och även namnet och artikelnumret på de delar som finns tillgängliga. Sök efter ditt verktyg på sidan "Manualer och Rservdelar" under support och öppna sedan sprängskissen. När du hittat den del du vill ha beställer du den av ett Service Center. Läs mer under "Var köper jag reservdelar?".

 

Manualer och reservdelar

För att ha rätt till garanti ska du ha ditt inköpsbevis tillhands, det vill säga kvitto eller faktura. Det är butikens regler kring inköpbevis som gäller.

Inom garantiperioden (2 eller 3 år, läs mer under "Hur lång är garantin?") vänder du dig till din återförsäljare (den butik du köpt verktyget i). Du behöver har ditt inköpsbevis med dig. Våra återförsäljare följer våra rutiner och gör en bedömning av verktyget. Behöver verktyget skickas på service inom garantiperioden hjälper din återförsäljare dig med detta.

Utom garantiperioden kontaktar du ett valfritt Service Center. De ger dig mer information om åtgärd och prisuppgift. All service utanför garantiperioden bekostas av dig. Sök efter ett SC här: Service Centers