Integritetspolicy

Personuppgifter och dess användning

Vi behöver personuppgifter i följande fall:

• För beställning
• För genomförande av order
• När du kontaktar oss (anställda, kunder, återförsäljare)

Vi registrerar främst personlig information för företag och orderhantering. För detta ändamål behöver vi delge personlig information till tredje part som agerar för eller på uppdrag av Techtronic Industries ELC GmbH ( § 11 BDSG). Dessa företag har inte rätt att bruka informationen mer än till de ändamål Techtronic Industries uppger. För att förhindra missbruk av vår webbplats samlas relevant information in av samtliga besökare ( t.ex. IP -adress, tid och varaktighet, operativsystem, webbläsare, sidvisning).

Datasäkerhet


För att skydda våra kunders personuppgifter, behandlar vi endast uppgifterna på datacenter samt datorer som skyddas av säkerhetsteknik som uppfyller branschstandard (t.ex. brandvägg, lösenordsskydd, åtkomstkontroller, etc.). Vi tillhandahåller endast personuppgifter under den tidsperiod som anses nödvändig. Samtliga anställda på Techtronic Industries har förbundit sig dataskyddslagstiftningen. Våra datacenter samt interna IT -avdelning anpassar kontinuerligt de tekniska säkerhetsåtgärder till rådande förhållanden och krav.

Tillgång av personuppgifter  och rättelser


Enligt dataskyddlagstiftelsen har du rätt till information kring dina lagrade personuppgifter samt rätten till att radera eller ändra dessa. Undantag till detta är uppgifter som korrigering, spärrning, eller radering under en avtalsenlig tidsperiod samt uppgifter som är nödvändiga för upprätthållandet, innehållet eller uppgifter kring ett avtalsförhållande.

Har du frågor angående användningen av dina personuppgifter rekommenderas du att kontakta vårt kontor i Winnenden/Tyskland.

Techtronic Industries ELC GmbH

Max - Eyth - Strasse 10
71364 Winnenden / Tyskland
E - Mail : dsb@TTI-EMEA.com

Hyperlänkar till andra webbplatser


Några av våra webbsidor innehåller länkar till andra webbplatser som inte drivs av Techtronic Industries ELC GmbH. Vi övervakar dessa webbplatser men är inte ansvariga för deras innehåll och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Ändringar av denna sekretesspolicy


Vi kommer att uppdatera denna programförklaring (om nödvändigt) av rådande omständigheter, såsom en förändring i den relevanta lagstiftningen om dataskydd.