Integritetspolicy

Sekretessinformation

 

Vi värnar om din integritet och förstår att det är viktigt för dig att få veta hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig läsa igenom följande policy noggrant. Den innehåller viktig information om RYOBI TM (denna/vår ”app”) och om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Denna sekretessinformation förklarar hur vi använder personuppgifter om besökare på vår webbplats, inkl. kunder, möjliga kunder och enskilda personer som kontaktar oss, våra distributörer, återförsäljare och leverantörer, och andra personer vilkas personuppgifter vi behandlar inom ramen för vår verksamhet. Denna information täcker också in behandling avseende ansökningar till vakanser samt våra rekryteringsåtgärder. 

Vi använder endast dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna policy och endast på ett sådant sätt att det överensstämmer med vår skyldighet och dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

 

 1. DET HÄR ÄR VI

För iakttagandet av tillämplig dataskyddslagstiftning är personuppgiftsansvarige (d.v.s. den organisation som bestämmer hur och i vilket syfte dina personuppgifter ska användas) ett av Ryobis koncernföretag (”vi”, ”oss”, ”vår/vårt”), beroende på det område där du har din hemvist.  Om du t.ex. är en kund med hemvist i Storbritannien, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter Techtronic Industries UK Ltd, vars registrerade adress är Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, England. Ryobi Tools är ett handelsnamn inom Techtronic Industries UK Ltd och andra delar av koncernen.

Vi har tagit med en lista över områden samt relevanta personuppgiftsansvariga i avsnitt 13 i denna sekretessinformation, men om du är osäker på vilken personuppgiftsansvarig som är relevant för dig, så kontakta oss gärna på Webbformulär för dataskyddsfrågor (onetrust.com).

 

 1. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG OCH HUR DETTA GÅR TILL
 • Personuppgifter som du lämnar till oss direkt. 

Olika sätt att lämna personuppgifter till oss

Det handlar om personuppgifter som du lämnar till oss på olika sätt, antingen när du skapar ett konto hos oss på vår webbplats, beställer något från vår webbplats (eller från oss om du är en av våra distributörer eller återförsäljare), när du lägger in en produktrecension på webbplatsen, lämnar produktrapporter via video och/eller på vår webbplats i marknadsföringssyfte, när du ber oss skicka dig produkter och tjänster och din användning av dessa produkter eller tjänster, när du tecknar prenumeration på vårt nyhetsbrev, registrerar verktyg och utrustning som du har köpt från oss, inkl. registrering av dem för förlängd garanti, när du har kontakt med oss via e-post, telefon eller SMS eller om du nämner eller interagerar med oss på sociala media (t.ex. genom att nämna/tagga oss eller kontakta oss direkt).

Hit hör också sådana personuppgifter som du lämnar när du deltar i någon av våra tävlingar eller kampanjer, när du fyller i en av våra enkäter avseende kundtillfredsställelse, lämnar feedback om våra verktyg och utrustningar eller skriver en recension på vår webbplats (eller någon annanstans), söker efter en produkt på vår webbplats, rapporterar problem med vår webbplats eller verktyg och utrustning, ingår avtal med oss eller på annat sätt förser oss med dina personuppgifter.

Vi samlar också in personuppgifter via vårt webbformulär för dataskyddsfrågor Webbformulär för dataskyddsfrågor (onetrust.com)

Vilka slags uppgifter kan det röra sig om?

Till de personuppgifter som du lämnar hör bland annat namn och postadress, e-postadress och telefonnummer (även mobilnummer), kön (och önskat tilltal), födelsedatum, sociala media-profil och personuppgifter på ditt sociala media-konto, ekonomiska och kreditkortsuppgifter, köphistorik (och säljhistorik om du är distributör eller återförsäljare), funderingar kring våra produkter (inkl. reklamationer och recensioner), och ev. innehåll som är relevant för att deltaga i någon av våra tävlingar eller kampanjer (som kan inkludera foto). Om du är en av våra distributörer, återförsäljare eller leverantörer behandlar vi dina affärskontaktuppgifter och din yrkesroll.

Vi efterfrågar endast personuppgifter som vi behöver för att kunna förse dig med de produkter eller tjänster som du har begärt från oss.

Ansökningar till lediga tjänster

Om du söker en tjänst hos något av våra koncernbolag samlar vi in uppgifter direkt från dig antingen via e-post, via telefon eller en ansökningsprocess/-system via nätet, som kan omfatta bl.a. följande: ditt namn, adress och telefonnummer (inkl. mobiltelefonnummer), e-postadress, kön (och önskat tilltal), födelsedatum, hälsostatus (om det har relevans för din ansökan), innehåll i ditt CV (inkl. uppgifter om tidigare anställningar, relevanta kvalifikationer som du har unnått och ev. språk som du talar), intyg om att du har lagligt tillstånd att arbeta i det land du söker en tjänst i, aktuell och önskad årslön, aktuell uppsägningsperiod, tidigare erfarenheter, om du har varit anställd hos oss eller i något av våra koncernbolag tidigare, hur du fick höra om tjänsten du söker samt annan information som vi rimligen behöver som en del av rekryteringsprocessen.

Om du söker en tjänst och vill ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter som en del av rekryteringsprocessen, vänligen kontakta vår HR-avdelning via e-post på [email protected]  eller se sekretessinformation för våra lediga tjänster TTi lediga tjänster - sekretessinformation (tti-careers.eu).

Arrangemang och webbinarier

Om du deltar i någon av våra publicitetssessioner på nätet, t.ex. ett produktlanseringswebbinarium, behandlar vi dina personuppgifter när du registrerar dig för evenemanget. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter i form av video- eller audio-inspelningar om du lägger in en kommentar eller ställer en fråga under sessionen. Vi kan komma att spela in sessioner i vidare publicitetssyften för att göra sessionen tillgänglig för andra kunder online via våra sociala media-kanaler och vår webbplats. Den juridiska grunden för denna behandling är art. 6(1)( f) GDPR eftersom det ligger i vårt berättigade intresse att göra så, och vi ser till att dina rättigheter skyddas. Vi talar alltid om i förväg, innan sessionen startar, att den spelas in.  Om du inte vill bli inspelad ber vi dig att inte säga något alls eller att inte deltaga på något som helst sätt i sessionen.

Vi har också en separat sekretesspolicy för alla som deltar i våra live- eller online-konferenser, vilken finns här: Sekretessinformation - Maxim (maximcomms.co.uk)

 • Personuppgifter som vi samlar in eller genererar om dig. 

När du besöker vår webbplats eller kontaktar oss samlar vi in, genererar, sparar och använder vi personuppgifter om dig.

Dessa personuppgifter kan omfatta: teknisk information, inkl. den IP-adress som används för att ansluta din dator till internet, din inloggningsinformation (om du anropar ett konto hos oss), läsartyp och -version, tidszonsinställning, läsar-plug-in-typer och -versioner, enhetstyper, operativsystem, tid och datum för samtycke och plattform, och ev. telefonnummer som har använts för att ringa vårt kundtjänstnummer.

Här kan också ingå information om ditt besök på vår webbplats, inklusive kompletta URL (Uniform Resource Locators), klickström till, genom och från vår webbplats (inkl. datum och tid), produkter du har tittat på, sökt efter eller har köpt, sidans svarstider, hämtningsfel, hur länge du var på vissa sidor, information om interaktion med sidan (t.ex. bläddring, klickningar och mouse-over) och metoder som använts för att läsa vår webbplats.

Denna information används av oss för att administrera vår webbplats och för interna transaktioner, inklusive felsökning, dataanalys, test, forskning, statistik och undersökningar samt för kontroll av illegala åtgärder.  Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa loggfilter och data retroaktivt, om det finns skäliga misstankar om olagliga åtgärder på basis av konkreta tecken. Vi skyddar dina intressen genom att anonymisera din IP-adress vid insamlandet så att det inte går att identifiera dig.

 • Personuppgifter som vi får från andra källor. 

Det kan inträffa att vi får personuppgifter om dig från andra källor, t.ex. om du använder någon av de andra webbplatser vi driver eller andra tjänster som vi erbjuder som en del av vår koncern. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter där vi har identifierat och/eller får information från någon av våra tredjeparts-partners att du eventuellt kränker våra immateriella rättigheter. Om detta inte påverkar eventuella undersökningar som vi genomför informerar vi dig när vi får personuppgifter om dig från andra källor och de syften i vilka vi skall använda dessa personuppgifter samt rättslig grund för sådan behandling.

 

 1. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR?

Innan vi kan använda dina personuppgifter måste vi se till att vi har en giltig rättslig grund för hur vi tänker använda uppgifterna.  Nedan följer en beskrivning av hur vi använder oss av dina personuppgifter tillsammans med tillhörande rättsliga grund.

Hur använder vi oss av dina personuppgifter och varför?

Vilken rättslig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Vår rättsliga grund för att hantera dina personuppgifter är att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som följer av ett avtal med dig och förse dig med den information och de produkter eller tjänster som du beställer. Hit hör bland annat att handlägga din beställning hos oss, att registrera och hantera ev. krav i samband med din garanti, att hantera ditt konto hos oss och tillhandahålla tjänster som har med detta att göra och som sköts av våra tredjepartsleverantörer.

Vi åberopar våra avtalsenliga överenskommelser med dig som rättslig grund för att vi ska kunna samla in och behandla dina personuppgifter i samband med att du beställer produkter och tjänster från oss.

 

I vissa situationer åberopar vi även våra berättigade intressen som företag (det ligger till exempel i vårt intresse att mäta kundtillfredsställelsen och lösa problem som kunderna har). I de fall där vi åberopar våra berättigade intressen kommer vi alltid att se till att vi väger dessa intressen mot dina rättigheter.

 

För att mäta hur nöjda våra webbplatsbesökare är och för att kunna tillhandahålla vår kundservice (bland annat felsökning i samband med de verktyg och produkter du köper från oss eller när du mejlar, ringer oss eller ställer frågor till oss på sociala medier).

Handläggning av betalningar samt administration av konton och underlag.

För att kunna förhindra eller upptäcka brott, bedrägerier eller missbruk av våra produkter och tjänster eller vår webbplats och för att kunna göra det möjligt för tredje part att utföra tekniska och logistiska funktioner eller undersökningar eller andra uppdrag för vår räkning och som har med detta att göra.

Under vissa omständigheter hanterar vi även dina personuppgifter om det föreligger en rättslig förpliktelse att göra det (om vi exempelvis får en berättigad begäran från en brottsbekämpande myndighet).

 

I andra fall (t.ex. vid upptäckt av stöld, bedrägeri eller för att säkerställa vår webbplats) kommer vi att åberopa våra berättigade intressen för att skydda vår personal och vår app och förhindra stöld och bedrägeri.

 

I de fall där vi åberopar våra berättigade intressen kommer vi alltid att se till att vi väger dessa intressen mot dina rättigheter.

 

Vi behandlar dina personuppgifter även för att kunna skicka våra nyhetsbrev och uppdateringar till dig samt information om nya produkter eller tjänster som vi tror att du är intresserad av. Även reklam och marknadsföringsinformation. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna styra prissättningar, tävlingar och andra säljåtgärder via e-post, telefon eller vanlig post.

Såvida vi inte kontaktar dig i en business-to-business-funktion, använder vi oss av dina personuppgifter endast för att kunna sända elektronisk reklam om du har lämnat ditt samtycke till detta (eller om du är befintlig kund och inte valt att avstå från att ta emot sådan reklam). Vi kommer endast att skicka dina personuppgifter vidare till tredje part i marknadsföringssyfte om du har lämnat ditt samtycke till detta.

 

I vissa falla kommer vi att åberopa våra berättigade intressen att förmedla sådan typ av kommunikation (vårt berättigade intresse att marknadsföra och annonsera ut våra produkter). I de fall där vi åberopar våra berättigade intressen kommer vi alltid att se till att vi väger dessa intressen mot dina rättigheter.

 

Du kan ändra dina inställningar eller välja bort reklamkommunikation genom att använda uppsägningslänkarna i våra reklammeddelanden, eller skicka en begäran till Webbformulär för dataskyddsfrågor (onetrust.com).

Vi behandlar dina personuppgifter även i följande fall: För att kunna mäta eller undersöka effekten av den annonsering vi tillhandahåller.

För att utföra marknadsundersökningar eller liknande

För att kunna vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part så att de kan kontakta dig i eget marknadsföringsintresse.

För att använda recensioner, kommentarer och återkoppling som du ger på vår webbplats eller till oss för egna annonseringssyften.

 

Vi kan komma att använda en recension, kommentar eller feedback-inlägg som du skickar, i våra annonskampanjer, som i t.ex. TV-reklam, press och digital annonsering, på våra sociala media-sidor, i vår e-postmarknadsföring eller på vår webbplats.

Vi har ett berättigat intresse av att göra reklam för våra egna produkter och tjänster, och att använda de recensioner, kommentarer och feedback som du lämnar till oss i det syftet.

I de fall där vi åberopar våra berättigade intressen kommer vi alltid att se till att vi väger dessa intressen mot dina rättigheter.

För att ta reda på mer om besökarna på vår webbplats och om våra kunder som helhet (och inte för att ta reda på mer om dig som individ), så att vi kan vara säkra på att de produkter och tjänster som vi erbjuder verkligen är av intresse för våra webbplatsbesökare och kunder.

 

Vi kan komma att använda cookies i det syftet.

Vi har ett berättigat intresse av att få veta att vi tillhandahåller information som vi tror är mest relevant för dig.

I de fall där vi åberopar våra berättigade intressen kommer vi alltid att se till att vi väger dessa intressen mot dina rättigheter.

 

Vi kommer inte att placera cookies på din enhet om du inte har talat om för oss att det är i sin ordnung. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie-policy https://se.ryobitools.eu/sidfot/policy-for-cookies/.

Vi behandlar dina personuppgifter även för att informera om ändringar i våra tjänster och villkor.

Vi åberopar våra avtal med dig som rättslig grund för denna hantering. I vissa fall åberopar vi våra berättigade intressen som företag för att kunna skicka dessa uppdateringar till dig. I de fall där vi åberopar våra berättigade intressen kommer vi alltid att se till att vi väger dessa intressen mot dina rättigheter.

 

Vi behandlar dina personuppgifter även när du kontaktar oss i ett administrativt eller affärsmässigt ärende av andra skäl än de som anges ovan, till exempel för att rapportera problem som uppstått med vår webbpalts

Vi har ett berättigat intresse att svara dig när du kontaktar oss i syfte att administrera vår verksamhet. I de fall där vi åberopar våra berättigade intressen kommer vi alltid att se till att vi väger dessa intressen mot dina rättigheter.

När du söker en tjänst använder vi dina personuppgifter för att analysera din lämplighet för jobbet och fatta beslut om en ev. anställning.  Om du inte anger annat, fortsätter vi att i 6 månaders tid behandla ansökningsdata (inkl. CV och ev. intervjuanteckningar) från sökande som har fått avslag.

Vi har ett berättigat intresse av att rekrytera kompetent personal till vårt företag och att utvärdera sökande, så att vi säkerställer att vi fattar korrekt och adekvata beslut om anställningar.  I de fall där vi åberopar våra berättigade intressen kommer vi alltid att se till att vi väger dessa intressen mot dina rättigheter.

Vi kan komma att behandla vissa av dina uppgifter på basis av en juridisk skyldighet som gäller för oss som arbetsgivare (i vissa områden kan vi vara skyldiga att bearbeta uppgifter avseende ras, religion, kön eller funktionshinder/hälsa).

 

 1. COOKIES 

På vår webbplats använder vi cookies för att kunna skilja dig från andra användare av vår webbplats. Det hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du befinner dig på vår webbplats. Det låter oss också förbättra vår webbplats och våra tjänster.

Vi placerar även spårningscookies i våra e-mails för marknadsföring eftersom det hjälper oss förbättra våra marknadsföringsaktiviteter – dessa cookies gör det t.ex. möjligt för oss att se hur många personer som öppnar våra e-postmeddelanden, vilken tid på dygnet detta sker och om de klickar sig igenom någon av den information som finns i e-postmeddelandena. 

För mer information om hur och varför vi använder cookies, se vår cookie-policy https://se.ryobitools.eu/sidfot/policy-for-cookies/.

 

 1. SÄKERHET

Vi tar säkerheten för dina personuppgifter på största allvar och har vidtagit alla fysiska, tekniska, operativa och administrativa kontroller och åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller obehörigt utlämnande såsom krävs enligt lagstadgade krav och vedertagen god branschpraxis. Vi kommer alltid att granska dessa för att se till att de åtgärder vi har genomfört fortfarande är lämpliga.

Tyvärr är, som du säkert redan vet, informationsöverföringen via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera någon säkerhet för personuppgifter som överförs till vår webbplats; därför sker all dataöverföring på egen risk.

Har du skapat ett lösenord som gör att du har åtkomst till vissa delar av vår webbplats är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi uppmanar dig att inte lämna ut lösenordet till andra.

 

 1. HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vår koncern:

Ryobi Tools är ett varumärke som tillhör TTI-koncernen. Läs mer om övriga märken från vår koncern här.

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till andra företag inom koncernen för att kunna administrera vårt avtal med dig eller så måste vi göra det av andra skäl som har med leveransen av våra produkter eller tjänster till dig att göra. I detta fall åberopar vi våra berättigade intressen.

Våra företag finns runt om i hela världen (bl.a. i Hong Kong och USA). Det innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras utanför Storbritannien och EES-området (se utförligare information i avsnittet ”Här behandlas dina personuppgifter” nedan).

När vi överför dina personuppgifter mellan företag inom TTI-koncernen, ser vi alltid till att vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Detta omfattar till exempel även särskilda avtalsvillkor såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer som är involverade i vårt avtalsförhållande med dig:

Som de flesta företag arbetar vi med tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer som en del av vår dagliga verksamhet. Några av dessa betrodda leverantörer kommer att behandla dina personuppgifter för oss och tillhandahålla tjänster såsom webbhotell, leveranser och betalningshantering.

Vi kommer alltid att se till att de uppfyller överenskomna standarder för att skydda dina personuppgifter, och de kommer aldrig att få använda informationen annat än för att tillhandahålla tjänster för oss och inte för sina egna kommersiella syften. Om någon av dessa betrodda tredjepartsleverantörer har sin hemvist utanför Storbritannien eller EES (d.v.s. någonstans där lokal lagstiftning eventuellt inte har samma skyddsnivå för dina data) vidtar vi skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade enligt våra förpliktelser enligt dataskyddslagstiftningen. 

Andra situationer där vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra instanser:

 • I samarbete med våra professionella rådgivare, bland annat skatterådgivare, jurister och andra företagsrådgivare som tillhandahåller professionella tjänster till oss och vår koncern.
 • med analysföretag eller sökmotorer, inkl. Google, som gör det möjligt för oss att optimera och förbättra din upplevelse av webbplatsen (för mer information om vår användning av cookies och liknande teknologier, vänligen se vår cookie-policy, https://se.ryobitools.eu/sidfot/policy-for-cookies/)
 • I samarbete med tillsynsmyndigheter, organisationer för brottsbekämpning/bedrägeribekämpning, våra juridiska rådgivare, rättsväsendet, polismyndigheten och andra auktoriserade brottsbekämpande organ, i syfte att utreda faktisk eller misstänkt brottslig verksamhet, eller andra myndigheter i andra juridiska frågor etc.
 • Skulle det hända att vi överväger att sälja eller köpa andra företag eller tillgångar kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till potentiella säljare eller köpare av sådana företag/tillgångar.
 • I händelse av insolvens (t.ex. rekonstruktion eller likvidation).
 • Om vårt företag eller de flesta av våra tillgångar förvärvas av tredje part och personuppgifter som vi har tillgång till om våra medlemmar och kunder ingår i de överförda tillgångarna.
 • För att genomdriva eller tillämpa köpvillkor och användarvillkor för vår webbplats eller andra existerande villkor.
 • För att skydda våra anställdas, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta omfattar utbyte av personuppgifter med andra företag och organisationer (inklusive lokala polismyndigheter eller andra lokala brottsbekämpande myndigheter utan begränsning) i syfte att öka säkerheten för anställda och kunder, förebygga brott, bekämpa bedrägerier samt för att minska kreditrisken.
 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter med andra instanser för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller lagstadgade krav eller på annat sätt för att förhindra eller upptäcka bedrägeri eller brott.

 

 1. VAR KAN DINA PERSONUPPGIFTER KOMMA ATT BEHANDLAS?

Dina personuppgifter kan överföras till länder utanför Storbritannien, Schweiz och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som inte erbjuder samma rättsliga skydd för personuppgifter som är tillämpligt i Storbritannien, Schweiz eller inom EES. Det inkluderar personal som deltar i bland annat fullgörandet av din beställning, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållande av supporttjänster. På liknande sätt kan vissa av våra betrodda tredjepartsleverantörer överföra data utanför Storbritannien/Schweiz /EES och där så är fallet tillämpar vi lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

När vi skickar (eller tillåter tredje part att skicka) dina personuppgifter utanför Storbritannien, Schweiz och EES kommer vi att se till att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kan till exempel kräva att den utländska mottagaren (t.ex. något av våra koncernföretag) accepterar särskilda avtalsvillkor, exempelvis EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 

 1. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver göra så för att upprätthålla vårt avtal med dig. Hur länge vi sparar dina personuppgifter kan bero på om du besöker vår webbplats eller gör ett köp, och om vi behöver spara dina personuppgifter för att följa gällande lagstiftning.

 

 1. DINA RÄTTIGHETER AVSEENDE DINA PERSONUPPGIFTER

Du har vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter nedan.

Om du vill utnyttja dessa rättigheter (eller om du har frågor om den här policyn eller hur vi använder dina personuppgifter), kontakta då oss på följande länk: Webbformulär dataskyddspolicy (onetrust.com) eller på följande adress: Data Information Manager, Techtronic Industries UK Ltd, Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, England.  Alternativt kan du använda de kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig per personuppgifter enligt avsnitt 13 i denna policy, se nedan.

DINA RÄTTIGHETER

BESKRIVNING

Rätt till tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi sparar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig som vi sparar.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att personuppgifter om dig som vi sparar ska raderas.  Denna rättighet gäller endast (exempelvis) i följande fall: när vi inte längre behöver använda personuppgifterna för att uppnå det syfte vi samlat in dem för eller om du återkallar ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter eller om du motsätter dig det sätt vi behandlar dina personuppgifter på (i enlighet med din rätt att göra invändningar). 

Rätt till begränsning

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.  Rättigheten gäller endast om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som vi sparar eller om du har rätt att kräva att vi raderar personuppgifterna men föredrar att vår behandling istället begränsas eller om vi inte längre behöver använda personuppgifterna för att uppnå det syfte vi samlade in dem för, men du behöver uppgifterna för att hantera rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få ut personuppgifter, som du lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligt maskinläsbart format.  Du har också rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan organisation.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter där behandlingen av sådana uppgifter är nödvändig för våra berättigade intressen, såvida vi inte på det hela taget kan visa på berättigade skäl för att fortsätta behandlingen av personuppgifterna som väger tyngre än dina rättigheter eller som är till för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Automatiserat individuellt beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som innebär rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Invändningar mot marknadsföring och återkallande av samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter som avser dig (exempelvis för reklam och marknadsföring av våra tjänster eller produkter).  Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring. 

 

 1. WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE PART

Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra detaljistpartners, garantiregistreringspartners, andra affärspartnernätverk, annonsörer och associerade företag, eller andra webbplatser. Vi kan också komma att integrera länkar till ett antal sociala media-kanaler såsom Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest och Google Maps.

Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, ska du observera att dessa webbplatser har sina egna dataskyddsregler och att vi inte accepterar något ansvar för dessa policyn. Kontrollera dessa policies innan du skickar personuppgifter till dessa webbplatser.

Vår webbplats kan ibland innehålla produktvideor som visar våra produkters funktionalitet. Dessa videor är tillgängliga på YouTube och åtkomliga på vår webbplats med hjälp av YouTube API service.  När du klickar på dessa YouTube-videor,

 

 1. FÖRÄNDRINGAR I VÅR DATASKYDDSPOLICY  

Vi granskar föreliggande integritetspolicy regelbundet och kommer att informera om alla uppdateringar här på denna sida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 9 september 2021.

 

 1. REKLAMATIONER / KLAGOMÅL

Vi ber dig att kontakta oss direkt om du har frågor, kommentarer till eller funderingar kring hur vi hanterar dina personuppgifter (se nedan hur du kan nå oss). Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig.

Om du inte är nöjd med vår hantering av en förfrågan från dig som har med dina rättigheter eller angelägenheter att göra, har du också rätt att lämna in ett klagomål till en datainspektionsmyndighet som, om du är bosatt i:

 • Storbritannien är UK's Information Commissioner's Office ("ICO"). Du kan kontakta ICO på följande adress: First Contact Team, Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF; 0303 123 1113; eller https://ico.org.uk/; eller
 • Om du är bosatt i Europa, utanför Storbritannien, kan du kontakta din lokala inspektionsmyndighet genom att hämta relevanta uppgifter härhttp://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Om du är bosatt i Europa har vi valt den tyska inspektionsmyndigheten (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) som huvudmyndighet. Det innebär att din lokala tillsynsmyndighet kan samverka med den tyska inspektionsmyndigheten avseende ditt klagomål när så är tillämpligt, för handläggning av klagomålet.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA OCH DERAS KONTAKTUPPGIFTER

Frågor, kommentarer och förfrågningar avseende denna sekretessinformation och personuppgifter som vi behandlar om dig är välkomna och skall riktas till relevant "personuppgiftsansvarig" för ditt lokala område eller (om du har din hemvist i Europa) så kan du även kontakta vår europeiska auktoriserade representant, som är Techtronic Industries Central Europe GmbH (med registrerat kontor vid Itterpark 2, D-40724, Hilden, Tyskland).  Om du är osäker på vilket dataskyddsombud som är ansvarigt för dina personuppgifter kan du kontakta vårt team i Storbritannien eller via webbformuläret för dataskyddsfrågor, se länken nedan.

 

Territorium

Dataskyddsansvarig

Registrerad adress

Kontaktuppgifter

Storbritannien & Irland

Techtronic Industries UK Limited

Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ

Tel: 01628 894400

 

E-post: Webbformulär för dataskyddsfrågor (onetrust.com)

Österrike, Schweiz, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg

 

 

Techtronic Industries Central Europe GmbH

 

 

Itterpark 2                              D-40724 Hilden, Tyskland

 

Tel: +49 2103 960 0

E-post: Webbformulär för dataskyddsfrågor (onetrust.com)

Polen, Ungern, Slovakien, Tjeckien, Rumänien

Techtronic Industries Eastern Europe Spolka Z Ograniczona  Odpowiedzialnoscia

 

Komitetu Obrony Robotnikow 45A,

02-146 Warszawa

Polanad

Tel: +48 242 424 004

E-post: Webbformulär för dataskyddsfrågor (onetrust.com)

Frankrike

 

 

 

Techtronic Industries Floor Care France S.A.S

 

Le Grand Roissy - Z.A. du Gué Building

35 rue de Guivry - 77990 Le

Mesnil Amelot,

Frankrike

Tel:+33160946970

E-post: Webbformulär för dataskyddsfrågor (onetrust.com)

Spanien och Portugal

Techtronic Industries Iberia S.L.

 

Avenida Fuentemar, 20, 1º

28823 – Coslada (Madrid)

Spanien

Tel: +34 91 627 9228

E-post: Webbformulär för dataskyddsfrågor (onetrust.com)

Italien

Techtronic Industries Italia s.r.l.

 

Techtronic Industries Italia Srl,

Via G. Matteotti, 62

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel:

E-post: Webbformulär för dataskyddsfrågor (onetrust.com)

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Techtronic Industries Nordics Aps

 

Stamholmen 147, 1                  2650 Hvidovre, Danmark

Tel: +45 43 56 55 55

E-post: Webbformulär för dataskyddsfrågor (onetrust.com)