STEG FÖR STEG GUIDE
INSTALLATIONSSUPPORT
KOM IGÅNG
BATTERIINSTALLATION
SLUTKONTROLL
BYTE AV BLAD
KOM IGÅNG
STÄLL IN DIN RIDE-ON MOWER

Vi rekommenderar alltid att du läser igenom manualen innan du ställer in din ride-on mower. Följ instruktionerna steg för steg för att fullfölja installationen. 

BATTERIINSTALLATION
INSTALLATION AV BATTERIER

När produkten skickas från fabriken är batterierna ej sammankopplade. Använd den grå kopplingen under sötet för att koppla sammanbatterierna enligt instruktionerna. Batterierna måste laddas i 24 timmar innan den första användningen. Använd batterinivåindikatorn för att säkerställa att batterierna är fulladdade. 

SLUTKONTROLL
SLUTKONTROLL INNAN ANVÄNDNING

Innan du använder din ride-on mower bör du utföra en del slutkontroller för att säkerställa att alla funktioner fungerar på ett korrekt sätt. Detta innefattar gas- och bromspedaler, däckets höjdjustering, laddarens kapacitet etc. Vi rekommenderar användaren att kontrollera så att däcken är uppblåsta till det rekommenderade trycket (1,6 bar).Slutligen rekommenderar vi också användaren att testa funktionen som stoppar knivarna om användaren kliver av gräsklipparen samtidigt som bladen är igång. Se produktmanualen för mer information.  

UNDERHÅLL: BYTA GRÄSKLIPPARENS BLAD

Det finns två sätt att byta ut bladen på din ride-on mower. Det första och enklaste sättet är att ta bort däcket. Det andra sättet är att lyfta upp gräsklipparen. Följ vår steg-för-steg video för att säkerställa att bytet genomförs på ett korrekt sätt. Varning: Använd endast orginal bladbultar från Ryobi®. Användning av obehöriga bladbultar kan skada din gräsklippare. 

Produktmanual

VANLIGA FRÅGOR


Ja, ladda gräsklipparen kontinuerligt när den inte används.


För bästa prestanda bör däcktrycket vara 1,6 bar. Kontrollera däcktrycket före varje användning.


Kontrollera              batterinivåindikatorn. Klippaggregatets  motor   stängs   av när batterinivån blir låg så att du får tillräckligt med tid att köra tillbaka till laddningsplatsen. Kör tillbaka och ladda batteriet omedelbart.

Om batterinivån inte är låg, sakta ner eller höj klippaggregatet till en högre nivå. Hög belastning kan också orsaka att en eller båda av klippaggregatets motorer stannar.

Kontrollera att sidoutkastet är ordentligt stängt. Tryck ner sidoutkastet och se  till att det trycker ner sidouttömningens låsbrytare helt.


För din säkerhet och bättre prestanda är gräsklipparen utformad för att automatiskt begränsa hastigheten när du åker i en slänt, vilket kan orsaka hastighetsfluktuationer.


För att uppmärksamma personer i närheten om gräsklipparen.


För att stoppa gräsklipparen, trampa på bromspedalen på förarens vänstra sida. Den här produkten har inte hydrostatisk drift.


Parkeringsbromsen har inte varit påslagen eller startknappen är fortfarande intryckt och i PÅ-läge. Ta alltid bort nyckeln när gräsklipparen inte används.


Slå alltid på parkeringsbromsen innan du kliver av gräsklipparen.


Rengör inte produkten med vatten. Använd en fläkt eller luftkompressor för att rengöra den.