VÅRA VERKTYG ÄR BYGGDA FÖR ATT HÅLLA.

DETSAMMA GÄLLER GARANTIN.

Du vill ha mer ut av allting, vilket är vad Ryobi levererar. Tack vare innovativ och förstklassig teknologi kan nu Ryobi erbjuda 3 års garanti för alla elektriska och batteridrivna elverktyg och trädgårdsmaskiner*

Den förlängda garantiperioden gäller på batteri- och nätdrivna verktyg och trädgårdsmaskiner, batterier och laddare (ej bensindrivna verktyg och tillbehör). För mer information kring specifik produkt hänvisas du vidare till medföljande bruksanvisning.

*Gäller ej bensindrivna verktyg. 

*Registrera ditt verktyg senast 30 dagar efter inköpsdatum för att förlänga garantiperioden från 2 till 3 år. Den förlängda garantiperioden gäller på batteri- och nätdrivna verktyg och trädgårdsmaskiner, batterier och laddare (ej bensin). Uppmärksamma: Alla garantier är lands/regionspecifika. Verktyg som köps i USA eller på internet och importeras till Europa, och inte är CE-godkända, bryter mot lagstiftningen inom EU och som ett resultat erbjuds ingen service i Europa av Ryobi. Endast verktyg som köpts inom den Europeiska Unionen (inklusive Schweiz) och som har CE-märkningen omfattas av en europeisk garanti. Ryobi förbehåller sig rätten att när som helst revidera produktspecifikationerna utan meddelande.