Ryobi garantivillkor

1. Garantitiden är 24 månader för privatpersoner, 12 månader vid yrkesmässigt bruk och börjar vid den tidpunkt verktyget överlämnas. Denna tidpunkt skall dokumenteras med hjälp av faktura eller kvitto.
 

2. För alla POWR-XT produkter erbjuds en förlängd garantitid till 3 år (2+1) i de land som finns under www.ryobitools.se. Förutsättningen för detta är att slutkunden registrerar sitt verktyg online senast 30 dagar efter köpdatumet. Kunden ska även vara införstådda med att de data som uppges online vid 3 års garanti registrering lagras. Som bevis för att garantin är förlängd, gäller den per e-post sända registreringsbekräftelsen och faktura eller kvitto. Den förlängda garantiperioden gäller inte yrkesmässigt bruk. Medföljande tillbehör omfattas inte av garantin.

3. Garantin omfattar endast material- eller fabrikationsfel. Garantin omfattar inte slitage. Skador eller fel till följd av felaktig skötsel eller att produkten använts till annat än vad den är avsedd för, obehöriga eller felaktiga ingrepp vidtagits eller att bruks- eller monteringsanvisning inte följts täcks inte av garantin.

4. El & batterimaskiner med ett enligt Ryobi rekommenderat ordinarie pris inkl. moms. på max. 2000kr ska återförsäljaren byta ut till en ny maskin, laddare eller batteri direkt i butik då följande kriterier är uppfyllda:

  • Kunden är en konsument
  • Kvitto med inköpsdatum uppvisas
  • Maskinen ser ut att inte vara felaktigt hanterad
  • Maskinen ser ut att inte ha använts till felaktig applikation eller i miljö som har orsakat felet
  • Maskinen är inte vattenskadad
  • Kunden har inte försökt att plocka isär maskinen

Ni som butik ansvarar för kontroll och skrotning av maskinerna som bytas direkt i butik.

5. Maskiner som ska skickas till Serviceverkstad för reparation
Samtliga maskiner som har ett Ryobi rekommenderat ordinarie pris inkl. moms som överstiger 2000kr, samt
följande maskiner ska alltid skickas till serviceverkstad för reparation:

• Spikpistoler
• Kap-/gersågar
• Bordcirkelsågar
• Bensinmaskiner
• Batteridrivna trädgårdsmaskiner 36V & 72V
• Högtryckstvättar
• Generatorer
• Maskiner som är köpta och använda för yrkesmässigt bruk oavsett pris

Alla garantiärenden ska vara försedda med fullständiga kontaktuppgifter, kvitto (kopia) och en detaljerad
felbeskrivning.

6. Garantireperationer genomförs utan kostnad. De ger varken en förlängning eller en ny start av garantiperioden.
Utbytta delar övergår till att bli Ryobis egendom. Kunden/återförsäljaren betalar frakten till service
center, om det är ett garantiärende betalar Ryobis returfrakten. Om det inte är ett garantiärende betalar
kunden alla kostnader.

Ni som återförsäljare kontrollerar att reklamationen är riktig enligt ovanstående. Vid godkänd reklamationen
byts maskinen, laddaren eller batteriet ut till kunden. En kopia av kvittot samt den fysiska maskinetiketten
häftade på den komplett ifyllda reklamationsblanketten skickas därefter per post till TTI i Danmark. TTI
kontrollerar reklamationen och skickar efter godkännande en kreditering. TTI förbehåller sig rätten att avvisa
anspråk på reklamation där reklamationskriterierna inte är uppfyllda. Exempelvis: reklamationsblanketten är
inte fullständigt och riktigt ifylld, kvitto eller maskinetiketten saknas, maskinen skulle ha skickats till service
center för reparation, mm.