VINN
VINN
Svara på frågan: Hur många Ryobi-produkter har vi packat ner i lådorna?
En förvaring. 100+ verktyg. En gissning.