Mystiska tecken har visat sig på fält runt om i världen med bokstäverna R O B O Y A G I skrivet.
Dessa konstiga formationer har synts på gräsmattor, fält och fotbollsplaner. Rapporter kommer från Sverige, Norge, Tyskland och till och med vid Eifelltornet i Paris har man sett tecknen.
Experter jobbar dag och natt för att hitta orsaken till detta mystiska fenomen, vad betyder det? Samtidigt rapporteras det om fler upptäckter.
Håll dig uppdaterad med de senaste rapporterna för din nyfikenhet och din gräsmattas framtid!

 

HÅLL MIG UPPDATERAD

Jag vill vara först med det senaste om ROBOYAGI